اجرای طرح غربالگری جمعیت روستایی گلستان
بیش از ۹۱۰۰عملیات محلول پاشی در روستا‌های استان
مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری گلستان گفت: طرح غربالگری کرونا در بین جمعیت ۸۷۱هزار نفری روستاییان استان انجام شد.
اهدای خون، اهدای زندگی
شیوع کرونا سبب شد ذخایر خون کمتر شود، اما مهربانی گلستانی‌ها نمی‌گذارد جان بیماران نیازمند به خطر بیفتد.
۳